Relax Bali Wreck » Projekt » Historie projektu

RELAX BALI vrak - potopení vraku na Bali

 
bg-content

Dne 17. září 2012 byl potopen speciálně upravený a vyčištěný vrak lodi v přímé blízkosti resortu RELAX BALI. Loď spočívá cca 80 metrů od břehu v hloubce 14 – 32 metrů. Vysloužilá, 43 metrů dlouhá loď indonéské Pobřežní stráže byla zakoupena a čištěna po dobu 4 měsíců v přístavu Benoa na Bali. Poté byla odvlečena na SV Bali a potopena námořními specialisty indonéské republiky a profesionálními potápěči resortu RELAX BALI přímo před resortem Relax Bali. Celé akci přihlíželi, jako hosté resortu RELAX BALI, Minister of fisheries and marine pan Sharif C.Sutardjo a vedoucí oblasti Karangasem I Wayan Gredeg s delegací. Prostorný a bezpečný vrak se tak stane útočištěm mnoha podvodních živočichů a stane se výzvou pro vrakové potápěče. Součástí vraku je i podvodní galerie s kamennými sochami .

Resort RELAX BALI se účastní projektu Kubu marine park zaměřeného na ochranu podvodního bohatství korálových zahrad 10 Km pásu ležícího v katastru vesnice KUBU. Na projektu Kubu marine park také spolupracují resort Sidhartha, vesnice Kubu a Indonéská republika. Společným cílem je ochrana před přílišným zatížením podvodního života v lokalitě a jeho zachování příštím generacím. Umělý podvodní útes bude přínosem pro podmořský život. Součástí projektu ,, OBSAZENO MOŘEM" je i monitorování postupného zabydlení vraku podmořskými živočichy. Tento vědecký úkol vede bioložka RNDr Michaela Vlášková, profesionální potápěčka a instruktorka resortu RELAX BALI. 

 
HLAVNÍ ÚČASTNÍCI PROJEKTU:
Resort RELAX BALI, vláda Indonéské republiky, oblast Karangasem BALI a vesnice Kubu, Ambasáda Indonéské republiky v Praze a Česko- Indonéská obchodní a turistická komora, Tomegas